Časté poruchy notebooků

Servis notebooků - dodací lhůty (softwarové závady)

Všechny softwarové závady řešíme po konzultaci se zákazníkem v co nejkratším možném čase. Obvykle se doba servisního zásahu pohybuje do 48 hodin, přičemž u všech typů softwarových závad poskytujeme možnost příplatku expresní opravy notebooku. O možnostech expresního servisu notebooků se informujte telefonicky nebo pomocí mailového formuláře.

Softwarové závady na notebooku je možné řešit přímo u zákazníka. O možnostech opravy notebooku u zákazníka se informujte telefonicky, pomocí mailového formuláře nebo si jej rovnou objednejte v sekci objednat servis u zákazníka.

Servis notebooků - dodací lhůty (hardwarové závady)

Typ notebookuServis notebooků provádíme
obvykle v termínu do:
Servis notebooku EXPRES
(možnost příplatku)
Servis Asus 1-2 dny ANO

Hardwarové závady na notebooku je možné v omezeném rozsahu řešit přímo u zákazníka. O možnostech opravy notebooku u zákazníka se informujte telefonicky, pomocí mailového formuláře nebo si jej rovnou objednejte v sekci objednat servis notebooku u zákazníka.

Časté poruchy notebooků

Polití notebooku tekutinou

Častá příčina poškození notebooků, které servisujeme. Jediným řešením je výměna klávesnice za novou. Žádné čištění v tomto případě není možné. Doporučujeme, jakmile k takovému poškození dojde, ihned notebook vypnout, odpojit od napájení, vyndat baterii a otevřený notebook položit klávesnící dolů tak, aby tekutina mohla v co největší míře odtéci. V ojedinělých případech může dojít i k poškození základní desky notebooku.

Mechanické poškození klávesnice

V případě mechanického poškození klávesnice (poškozené nebo vylámané klávesy) není možné opravit konkrétní tlačítko klávesnice a je nutné provést výměnu celé klávesnice za novou.

klávesnice

Poškozený display (LCD panel) - vadné body

Oprava vadných bodů není možná a v případě požadavku na opravu je nezbytné provést servisní výměnu celého LCD panelu.

LCD panel

Nefunkční display - nefunguje podsvícení

Příčin může být několik, nicméně nejčastější příčinou bývá vadný invertor. Invertor je možné v ojedinělých případech opravit, nicméně doporučujeme jej raději vyměnit.

Poškozená základní deska notebooku

Příčin poškození základní desky notebooku mohou být desítky, nicméně podstatné je, že na základní desce obvykle u notebooků bývají umístěny i další nutné bloky (grafická karta, síťová karta, modem atd.),takže se závada může projevovat různě (nefunguje display, notebook se nespouští, notebook se náhle vypíná apod.). To znamená, že existují pouze dvě možnosti opravy notebooku. První možností je výměna základní desky za novou (nedoporučujeme - cena nové základní desky obvykle nebývá úměrná aktuální hodnotě notebooku). Druhou možností je oprava poškozené základní desky, kterou jednoznačně s ohledem na cenu doporučujeme.

Nefunkční DVD-ROM mechanika

Tato závada se obvykle projevuje úplným nebo částečným "nenačítáním" disků. Řešením může být profilaxe optické části mechaniky nebo její výměna. Výměna mechaniky je sice mírně dražší než pokus o její profilaxi, nicméně s ohledem na zkušenosti ji doporučujeme.

DVD-ROM mechanika

Mechanické poškození jakékoliv části notebooků (kryty, záslepky apod.)

K závadám obvykle dochází po pádu notebooku. Poškozené části je obvykle potřeba vyměnit, nicméně existují i případy, kdy je možné části zalepit a zaleštit, takže poškození není na první pohled patrné.

Poškození HDD (pevného disku)

Závada se může projevovat mnoha způsoby od chybného načítání systému, přes náhlé "zamrzání" notebooku, nebo totálním kolapsem systému. Poškození HDD může být mechanické, tedy hardwarové nebo softwarové. V případě mechanického poškození je nutná výměna HDD (pevného disku), přičemž máte-li na disku důležitá data, můžeme provést jejich záchranu. Záchrana dat je samostatnou činností a o možnostech záchrany se můžete informovat proklikem na tuto specializovanou www prezentaci, zabývající se problematikou záchrana dat.

Poškození HDD

Výše popisované události jsou nejčastějšími příčinami servisu notebooků všech značek (Acer, Asus, Fujitsu Siemens, HP, IBM, Dell, Lenovo, MSI, Toshiba atd.), nicméně jde zde pouze o krátký souhrn poruch. Mnohé poruchy se mohou prolínat a kombinovat.

Doporučujeme

Telefon: 603 75 76 77

E-mail: info@pocitacovapohotovost.cz

Servis výrobků Asus je služba poskytováná společnostísro která se specializuje na servis veškeré výpočetní techniky

Servis

Příjem a výdej oprav v servisním středisku

Provozní doba
PONDĚLÍ - PÁTEK (9.00 - 18.00 hodin)

Všeobecné obchodní podmínky